Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Bielsk

Inwestycje 2015

Zakup wyposażenia od świetlicy wiejskiej w Ciachcinie (komputery i meble)

Inwestycje 2015

Przebudowa boiska do piłki ręcznej, koszykowej i siatkówki w Ciachcinie

Inwestycje 2015

Przebudowa drogi gminnej Bielsk – Dębsk

Inwestycje 2015

Remont świetlicy wiejskiej w Tłubicach

Inwestycje 2015

Budowa Przedszkola oraz Biblioteki w Bielsku

Inwestycje 2015

Demontaż i utylizacja płyt azbestowych

Przystąpienie Urzędu Gminy do Programu E-Urząd ( Urząd dostępny dla obywateli)

Otwarcie Kina za Rogiem w Bielsku

Inwestycje 2015