Zakupiony Samochod Ratowniczo Gasniczy dla OSP w Goslicach