Związek Gmin Regionu Płockiego informuje, że w dniu 21 czerwca 2017 r. został ogłoszony nabór na wolne stanowisko Młodszego referenta ds. organizacji i rozliczania systemu GO. Wicej informacji na stronie www.zgrp.bip.org.pl

Termin składania ofert upływa z dniem 5 lipca 2017 r.